Kontakt

Urbariát – p.s. Považská Bystrica
M.R.Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica

IČO: 42285071
DIČ : 2024068442
DIČ DPH : SK 2024068442

bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Pov. Bystrica, č. účtu: 1226101757/0200, IBAN-SK 17 0200 0000 0012 2610 1757

Telefón:
E-mail: urbariatpspb@gmail.com

Úradné hodiny

Každý pondelok v párnom týždni od 15:00 do 17:00

Kde nás nájdete

VÝBOR:

Miroslav Brzý        predseda                 

Marta Kudlejová     podpredseda

Anton Teplan          člen

Vladimír Kocifaj      člen

Ing. Jozef Šurka     člen

Ing. Juraj Dobiáš    člen

 

DOZORNÁ RADA:

Ing. Peter Janáček      predseda           

Jozef Špánik                 člen

Ing. Juraj Rojko            člen